Описание и разпределение на занимания по "Фолклор на етносите - Ромски фолклор"

    Във връзка с провеждане на часове по СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор" или дейности по проект "Твоят час", прилагаме информация относно описанието на заниманията и тяхното разпределение. 

Описание на "Фолклор на етносите - Ромски фолклор" за 1 - 4 клас може да намерите тук.

Разпределение и график "Фолклор етносите" 1 - 4 клас може да намерите тук.

 

 

Описание на "Фолклор на етносите - Ромски фолклор" за 5 - 7 клас може да намерите тук.

Разпределение и график "Фолклор на етносите" 5 - 7 клас може да намерите тук.