Център Амалипе обявява национален ученически конкурс „Да превърнем езика на омразата в език на Толерантността“

Какво представлява конкурсът?

Целта на конкурса е да провокира младите хора да откриват езика на омразата и да го превърнат в език на толерантността. В рамките на конкурса младежите могат да работят с изображения, видео или думи. Те могат да заснемат примери на език на омразата в своите градове (например надписи или рисунки на стените на сгради, жестове, облекло и т.н.), след което да ги преработят и превърнат в снимки, gif, или видеофилми, като трансформират езика на омразата в език на толерантността. Също така могат да представят своето виждане по зададената тема под формата на есе.Всички изготвени продукти трябва да бъдат оригинали.

Конкурсът е част от европейски международен конкурс по проект „Words are stones“ („Думите са камъни“). Инициативата има за цел да представи езика на толерантността/ щастието като средство за противодействие на езика на омразата. Наградата за 1-во място в конкурса е 2-дневно пътуване на участника + 1 възрастен до Лондон с посещение на седалището на Facebook/Google. Освен награда от конукрса по проект „Words are stones“, Център Амалипе ще определи 1-во, 2-ро и 3-то място и в трите категории, като победителите ще имат възможността да бъдат посланик или министър за един ден в съответната институция. По този начин те ще натрупат един уникален опит, като се запознаят от вътре с работата на Посланика/ Министъра, ще могат да „влязат“ в кожата му за един ден и да зададат въпросите си към съответната високопоставена личност.

Регламент на конкурса:

Участниците могат да избират следните области, като могат да подадат кандидатури и в трите направления:

  1. РАЗДЕЛ ЕСЕДа превърнем езика на омразата в език на Толерантността“ - до 5000 знака, word формат.

Задължителни реквизити на есето: заглави и подзаглавие; ясно изразена теза; представени аргументи за защита на тезата; правопис и пунктуация; графично оформление.

Всяко произведение да бъде придружено от с декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.        

Възрастови групи: от I до V клас и от VI до XII клас

2. РАЗДЕЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛ: Максимална продължителност на видеоматериалите - 2 минути (с включени субтитри на английски език, при необходимост. Ето един лесен и безплатен сайт за създаване на субтитри https://amara.org/en/). Всеки формат на видеоматериал, който е съвместим с Youtube ще бъде одобрен за участие.Филмът може да бъде заснет с професионална камера, с телефон или с друга снимачна техника.

Задължителни реквизити на филма: заглавие и подзаглавие; надпис с името на участникът, който говори от екрана; при заснемане на филма с телефон задължително е той да се държи хоризонтално, за да се използва целият екран, при заснемане с вертикален телефон се намалява екрана и той излиза с черни полета отстрани, т.е. задължително заснемате с ХОРИЗОНТАЛЕН телефон; поставени финални надписи с участниците и техническият екип по изработката на филма; озвучаване;

Забележка: по преценка на участниците могат да бъдат поставени субтитри, което ще бъде реверанс към тези, които имат намален или увреден слух; помощ от учители е допустима единствено при монтиране на кадрите или като консултанти по технически въпроси.

Всяко произведение да бъде придружено от с декларация за авторство (Приложение № 1), както Декларация за Лични данни, съответно за Пълнолетни или Декларация за родителско съгласие, за участващите, които са непълнолетни и следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.      

Възрастови групи: от I до V клас и от VI до XII клас

3. РАЗДЕЛ ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ (Снимка, колаж, gif) - Снимките трябва да бъдат запазени във формат jpg 300 DPI – препоръчителен размер 1300 x 867 px . Максимален размер на файла- 3MB.

Всяко произведение да бъде придружено от с декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.      

Възрастови групи: от I до V клас и от VI до XII клас

Продуктите не трябва да съдържат незаконно, заплашително, фалшиво, подвеждащо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, скандално, възбуждащо, порнографско или осквернително съдържание и не трябва да съдържат никакви материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което да бъде считано за престъпление, да поражда гражданска отговорност или по друг начин да нарушава закона.

Продуктите не трябва да нарушават авторските права, търговските марки, договорните права или други права на интелектуална собственост на което и да е трето лице или юридическо лице или да нарушават правата на личен живот или публичност и не могат да включват:

- Търговски марки, притежавани от трети страни

- Защитени с авторски права материали, притежавани от трети лица (включително филмов диалог или музикални композиции)

- имена, външен вид, гласове или други характеристики, идентифициращи известни личности или други обществени фигури, живи или мъртви.

Изключването от конкурса може да се определи в случай на продукти, които не се считат за имащи отношение към предмета на КОНКУРСА и / или в случай на нередности, открити при онлайн гласуването, в резултат на своевременна проверка.

Краен срок за изпращане на материалите – 28.02.2019 година (важи пощенското клеймо).

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани в сборник и споделяни в оналйн пространстроството. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на инициативата. Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания няма да се журират. Компетентно жури ще определи наградените участници.

За допълнителна информация и възникнали въпроси около участието в конкурса, моля пишете на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., или на телефон 0884 857578 – Деница Иванова

Успех на всички участници и бъдете иновативни, креативни и смели!

Екипът на ЦМЕДТ „Амалипе"

Приложение 1

Декларация за лични данни за пълнолетни лица

Декларация за лични данни за непълнолетни лица